Έψιλον Φοροτεχνική

Οι τεράστιες επιχειρηματικές απαιτήσεις και το αφιλόξενο οικονομικό/φορολογικό περιβάλλον, επιτάσσουν την άμεση προσαρμοστικότητα,  ευελιξία και πλήρη αξιοποίηση των θεσμικών και νομικών πλαισίων, με μοναδικό αντικειμενικό σκοπό την επιβίωση, πρόοδο κι ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αυτός είναι άλλωστε και διαχρονικά ο ουσιαστικός στόχος του επιχειρείν, τον οποίο ως επαγγελματίες υπηρετούμε τα δεκαέξι και πλέον έτη δραστηριοποίησής μας στον χώρο.

Φοροτεχνικό Λογιστικό Γραφείο

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της επιχείρησης και της αγοράς, συναρτήσει της άμεσης παρακολούθησης της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, δίνουμε την δυνατότητα στους πελάτες μας να ανταπεξέλθουν ακέραια στις επιταγές των νομικών πλαισίων και των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης να ορίσουν κι εξελίξουν κατά το δοκούν τις επιχειρηματικές τους δράσεις.

Θα αισθανθούμε ιδιαίτερη τιμή να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα ανταποκριθούμε άμεσα.

Υπηρεσίες

Φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων Ε3 & Ν, ατομικών επιχειρήσεων Ε3 & Ε1, φυσικών προσώπων Ε1, εισοδημάτων από εκμετάλλευση ακινήτων Ε2, περιουσιακής κατάστασης Ε9, δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, καθώς και πάσης φύσεως φορολογικών θεμάτων & μητρώου. Επίσης, διεκπεραιώσεις φορολογικών ελέγχων και όλες τις παρελκόμενες εργασίες φοροτεχνικής και φορολογικής φύσης.

Λογιστικές υπηρεσίες όσον αφορά στην τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, σε προσωπικές/ατομικές επιχειρήσεις και νομικές οντότητες όλων των μεγεθών, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεις ΓΕΜΗ, σύνταξη καταστατικών* και πρακτικών* ΓΣ/ΔΣ

(*σε συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγόρο).

Πλήρης υποστήριξη και διαχείριση μισθοδοσίας, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων, εργοδοτικών εισφορών, συμβάσεων έργου ή εξαρτημένης εργασίας, υποχρεώσεις προς ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ καθώς και λοιπές εργασίες.

Συμβουλές αξιοποίησης & διαχείρισης ανθρώπινων πόρων/δυναμικού, καθώς και υλικών και χρηματικών διαθεσίμων. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων για βέλτιστη αξιοποίηση και αποδοτικότητα προσωπικού & υποδομών.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιχειρηματικά πλάνα, ταμειακές ροές και μελέτη επιχειρηματικής στρατηγικής.

Σύντομη παρουσίαση Βιογραφικό

ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Σπούδασε σε ημεδαπό ιδιωτικό ίδρυμα λογιστική/μηχανογράφηση και πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης τίτλου σπουδών του ελληνικού υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της λογιστικής ξεκινά απ’τα φοιτητικά κιόλας χρόνια, τα έτη 1995-1998 σε μεγάλο λογιστικό γραφείο στο Χαλάνδρι, ενώ μετά την εκπλήρωση και των στρατιωτικών υποχρεώσεων το 2001, εργάζεται ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε τέσσερεις μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο του τουρισμού, του αυτοκινήτου, της χρονομίσθωσης και των κατασκευών.
Παράλληλα, εγγράφεται στο οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος και δραστηριοποιείται ως λογιστής φοροτεχνικός με πελατολόγιο αποτελούμενο από επιχειρήσεις στο χώρο του λιανικού/χονδρικού εμπορίου και των υπηρεσιών στην περιοχή των Μεσογείων και συγκεκριμένα στο Κορωπί, ενώ απ’το 2008 και μετά, ιδρύει ομόρρυθμη λογιστική εταιρεία στο Περιστέρι, με ποσοστό συμμετοχής 50%.
Την επόμενη χρονιά επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην ατομική επιχείρηση, με επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες και εμπορία μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

Απ’το 2001 μέχρι και σήμερα, συμπράττοντας με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες κι απαιτήσεις των κλάδων χονδρικού/λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται το πελατολόγιό μας στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και προαστίων, καθώς και στην περιοχή των Μεσογείων, προσφέρουμε λογιστικές, φοροτεχνικές, μισθοδοτικές, εργατολογικές, χρηματοκοικονομικές, συμβουλευτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες, ενώ η σχετική ενημέρωση και η εκπαίδευσή μας συνεχίζονται ανελλιπώς μέχρι και σήμερα.

Επικοινωνία

Θα αισθανθούμε ιδιαίτερη τιμή να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα ανταποκριθούμε άμεσα.

Διεύθυνση

Σταύρου Παπανικολάου 12Α & Αριστείδου Γκίκα
Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 19400

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Σταθερό/Fax 2106626930
Κινητό 6937292278